Orodje za dostopnost

Skip to main content

1boardPikapolonice

1boardČebelice

easistentMetuljčki

Cilji predšolske vzgoje

Temeljni cilji in naloge predšolske vzgoje v vrtcu so opredeljeni v Zakonu o vrtcih:
 
- razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih,
- spodbujanje gibalnih sposobnosti in spretnosti,
- spodbujanje umetniškega doživljanja in izražanja,
- razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje,
- spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, kasneje pa tudi branja in pisanja,
- razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in izražanja,
- razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v skupinah.