Orodje za dostopnost

Skip to main content

1boardPikapolonice

1boardČebelice

easistentMetuljčki

Pravila šolske prehrane

Svet šole Osnove šole in vrtca Ribnica na Pohorju je na podlagi 6. člena Zakona o šolski
prehrani - ZŠolPre-1 (Ur. l. RS, št. 3/2013 in 46/2014) na predlog ravnatelja Jožeta Krušiča
sprejel naslednja PRAVILA:

Pravila_šolske_prehrane (pdf)