zgoraj18

PRVO STAROSTNEGA OBDOBJE IN DRUGEGA STAROSTNEGA OBDOBJA
 
ČAS
DEJAVNOST
5.30 - 8.45

prihod otrok

vključevanje otrok v igro

9.00
MALICA - NEGA
9.30 - 11.40

načrtovanje in spontane skupinske in individualne

dejavnosti na različnih področjih,
 
igra na prostem

12.00
KOSILO - NEGA
12.30

počitek otrok

14.30 - 16.00

popoldanska malica

umirjene dejavnosti na prostem in v igralnici

ODHOD DOMOV