Orodje za dostopnost

Skip to main content

1boardPikapolonice

1boardČebelice

easistentMetuljčki

Sodelovanje

ŽELELI BI, DA SE VRTEC IN OTROKOVA DRUŽINA
DOPOLNJUJETA
 
Zato omogočamo staršem različne oblike sodelovanja pri ustvarjanju vrtčevega vsakdana. Pričakujemo, da bodo starši sledili otrokovemu življenju v vrtcu in spremljali njegov razvoj.

MOŽNOSTI SODELOVANJE STARŠEV Z VRTCEM SO:

1.SVET STARŠEV se v vrtcu oblikuje za organizirano uresničevanje interesa staršev. Sestavljen je tako, da imajo starši vsakega oddelka v svetu staršev svojega predstavnika, ki ga izvolijo starši na prvem roditeljskem sestanku oddelka, v katerega je otrok vključen.

2.STARŠI se udeležujejo oddelčnih roditeljskih sestankov, pogovornih ur in neformalnih pogovorov (vso leto po dogovoru z vzgojiteljico)

 
STARŠI LAHKO SODELUJEJO PRI:
 

- izletih in drugih športnih dejavnostih,

- praznovanjih, prireditvah,

- organizaciji prevozov,

- zbiranju odpadnega materiala,

- akcijah za urejanje okolja,...

Starši lahko z nami sodelujejo na številnih področjih. Prosimo vas, da svoje pobude, predloge in pripombe sproti posredujete vaši vzgojiteljici. Svoje zamisli in želje sporočajte tudi predstavniku staršev, ki se udeležuje sestankov sveta staršev.